Depo ve Sayım İşlemleri

1.Depo Oluşturma

Pos>Pos Tanımları >Depo Tanım Ekranı seçilir.
Açılan ekranda ilgili alanlar doldurulup kaydedilir.

2.Depolar Arası Ürün Transferi

Cost>Transfer menüsüne girilir.
Açılan ekranın sol üst köşesindeki "Yeni" butonuna tıklayarak işleme başlanır.
**İşlem tarihi cost dönemi içerisinde olmalıdır.
Tarih , Çıkış Depo(Stokların düşeceği depo), Giriş Depo(Stokların gireceği depo) ve Evrak No girilip "Detay Gir" tuşuna basılır.
Transfer edilecek tüm stoklar ve miktarları bu ekrandan seçilip tek tek kaydedilir.

3.Sayım Girişi

Cost>Depo Sayım Giriş ekranına girilir.
Açılan ekranda sayım tarihi ve sayılacak depo seçilip kaydet tuşuna basılır.
Sayım Giriş sekmesinden "Yeni" butonuna tıklayarak stok miktarları girilir.
Tüm stok sayımı girildikten sonra "Sayımla Depoyu Eşitle" butonuna tıklanır.
İşlem tamamlandıktan sonra depoda daha önce bulunan fakat sayıma girilmeyen stokların sıfırlanması isteniyorsa "Sayılmayanları Sıfırla" butonuna tıklanır.
Sayımla ilgili bir hata veya düzeltme yapılmak istenirse "İşlemleri Geri Al" butonuna tıklayıp sayım geri alınır. Düzeltme işlemi yapıldıktan sonra sayım tekrar işlenir.

4.Dönem Sonu Sayım Girişi

Cost dönemi kapatmadan hemen önce sayım girilmek istenirse Cost>Dönem Sonu Sayım ekranına girilir.
Açılan ekranın sol üst köşesinden "Yeni" butonuna tıklayarak işleme başlanır.
İşlem tarihi ve varsa belge numarası girilerek soldaki kaydet butonuna basılır.
*Sayım kaydedilene kadar sağ kısımdaki kaydet butonu aktif değildir. Sayım kaydedildikten sonra aktif hale gelir.
Sayım yapılacak "Depo" ve "Stok" seçilip sayım miktarı yazılır ve kaydet butonuna basılır.
*Depo seçimi sadece ilk stoğu girerken aktiftir. Diğer stoklar hep ilk seçilen depo için sayılır.
Sayımı yapılan tüm stoklar kaydet butonuna basıldığı anda depoyla eşitlenir. Sayılmayan stoklar sıfırlansın isteniyorsa "Sayılmayanları Sıfırla" butonuna basılır.
Last modified 1yr ago