Depo ve Sayım İşlemleri

1.Depo Oluşturma

Pos>Pos Tanımları >Depo Tanım Ekranı seçilir.

Açılan ekranda ilgili alanlar doldurulup kaydedilir.

2.Depolar Arası Ürün Transferi

Cost>Transfer menüsüne girilir.

Açılan ekranın sol üst köşesindeki "Yeni" butonuna tıklayarak işleme başlanır.

**İşlem tarihi cost dönemi içerisinde olmalıdır.

Tarih , Çıkış Depo(Stokların düşeceği depo), Giriş Depo(Stokların gireceği depo) ve Evrak No girilip "Detay Gir" tuşuna basılır.

3.Sayım Girişi

Sayımla ilgili bir hata veya düzeltme yapılmak istenirse "İşlemleri Geri Al" butonuna tıklayıp sayım geri alınır. Düzeltme işlemi yapıldıktan sonra sayım tekrar işlenir.

4.Dönem Sonu Sayım Girişi

Cost dönemi kapatmadan hemen önce sayım girilmek istenirse Cost>Dönem Sonu Sayım ekranına girilir.

Açılan ekranın sol üst köşesinden "Yeni" butonuna tıklayarak işleme başlanır.

İşlem tarihi ve varsa belge numarası girilerek soldaki kaydet butonuna basılır.

Sayım yapılacak "Depo" ve "Stok" seçilip sayım miktarı yazılır ve kaydet butonuna basılır.

Last updated