İçerik

Menüye Ürün Ekleme / Silme

 1. Ürünü Satışa Hazırlama

 2. Ürünü Menüye Ekleme

 3. Yeni Menü Başlığı Oluşturma

 4. Menüden Ürün Silme

Stok İşlemleri

 1. Stok Tanımlama

 2. Satın Alma

 3. Stok Hareketleri

 4. Reçeteye Stok Bağlama

Depo ve Sayım İşlemleri

 1. Depo Oluşturma

 2. Depolar Arası Ürün Transferi

 3. Sayım Girişi

 4. Dönem Sonu Sayım Girişi

Dönem Kapatma

Last updated