Bilgi

Sistem Otel Yazılımı, çeşitli büyüklükteki otel veya otel zincirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Sistem Otel Yazılımı faaliyetlerinizi daha önce hiç olmadığı kadar verimli ve karlı kılacak araçları sağlar. Sistem Otel Yazılımı her otelin değişen ihtiyaçlarını en mükemmel şekilde karşılayacak kurulum esnekliğini sağlayarak, gereksinim duyulan bilgiye hızlı,doğru ve güncel olarak ulaştırır.
Neden Sistem Otel?
 • Kullanımı kolaydır
 • Türkçe ile birlikte 4 dil desteği vardır.
 • Çoklu kullanım desteği vardır.
 • Polis KBS Sistemine tam entegreli çalışır.
 • Özel gün ve bayramlar sisteme tanıtılarak dönemsel Fiyat belirleme ve rezervasyon kabulünde kullanıcı yönlendirilir.
 • Garanti,opsiyonel ve waitlist tipinde rezervasyon alınabilir.
 • Parametrik yapısı ile özelleştirilerek ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılar.
 • Müşteri bilgileri saklanır. Checkin esnasında aynı müşteri tanınarak müşteri bilgileri otomatik olarak sunulur.
 • Müşterilerin fotoğraf, email, doğum günü , evlilik tarihi gibi bilgileri kayıt altına alınarak müşteri ilişkileri yönetimi etkinliği arttırılır.Müşteri kartı üzerinden müşterilere ait daha önceki konaklama ve harcama bilgilerine ulaşılabilir.
 • Acenteler ile dönemsel ve mevsimsel fiyat anlaşmaları yapılabilir.
 • Audit işlemi esnasında Sistem kullanıcıyı detaylı olarak yönlendirerek işlemin hatasız ve kolay yapılmasını sağlar.
 • Audit esnasında arzu edilen raporlar email ile istenen kişilere otomatik olarak gönderilir.
 • Auditte parametrik olarak çoklu veritabanı yedeklemesi yapılır. Bu şekilde veri güvenliği sağlanır.
 • Güvenlik tasarımı kaçakları önleyici yapısı ile diğer yazılımlardan ayrılır.
 • Ekran bazında kullanıcılara görüntüleme, kaydetme ve silme yetkileri dağıtımı sağlanır.Kullanıcı hareketleri gelişmiş loglama yapısı ile kayıt altına alınır.
 • Görsel grafik seçenekleri sunulur.
 • Gelişmiş Raporlama modülü ile tesisin bütün verilerine tek ekran üzerinden ulaşılabilir.Raporlar MSExcel de dahil olmak üzere 6 değişik formatta saklanabilir.
 • Oda planı ekranında renk ve yerleşim tercihi kullanıcı isteğine göre tasarlanabilir.
 • Kullanıcı bazlı özel şifreleme ile veri ve işlem güvenlik takibi sağlanır.Oda tip tanımlamasında sınırlama yoktur.
 • Müşteri ve acente bazında kredilendirme takibi yapılabilir.
 • 7/24 yerinde ve online destek sağlanır.
 • Santral Modülünde destek verilen santral limiti yoktur. Bütün santrallare entegrasyon yapılabilir.
Last modified 3yr ago